Distriktets verksamhet

Distriktets verksamhetsidé

Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan bedriva bra scouting.

Styrdokument

Grunder är Distriktets stadgar som är en del av Scouternas stadgar, distriktet har inga egna stadgar eller tillägg till Scouternas stadgar.
Distriktets Mål, Uppgift och Verksamhetsplan
Policy för Distriktsstämmans Värdkår
Policy för Kursbidrag
Scouternas stadgar

Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsens medlemmar
Distriktsstyrelsens styrelsemöten

Valberedning

Valberedningens arbetsordning (Policy)

Medlemskap i distriktet

Kårers medlemskap i Distriktet