Distriktsstyrelsens medlemmar

Distriktsstyrelsen väljs av distriktsstämman på förslag av Valberedningen. Ledamöterna är gemensamt ansvariga för styrelsens arbete.
Distriktets kanslist är adjungerad till styrelsemöten.

 

Styrelsen

Utbildare

Utmanarscout-DASS

VÄSKA-Äventyrarscout