Policy för kursbidrag 2019

Kursbidragspolicy för Västmanlands Scoutdistrikt 2019

Syfte

För att uppnå bästa långsiktiga mål inom i första hand ledarutbildningen men även övrig utbildning kan Västmanlands Scoutdistrikt i mån av ekonomiska förutsättningar ge bidrag för dessa.

Bedömning

Styrelsen avgör från fall till fall om bidraget skall användas för att sänka kurskostnaden eller utnyttjas av enskilda personer. Storleken på bidraget avgörs av styrelsen och meddelas den sökande. Utbildning av kursledare och kurslärare prioriteras, därefter följer Folkhögskolans scoutledarutbildningar och sedan specialutbildningar och övriga utbildningar.

Subventionerade utbildningar

Distriktet subventionerar grundläggande utbildningar utan ansökan.
Subventionen utbetalas till scoutkåren efter utförd utbildning och rapportering till distriktet.

Subventionerade utbildningar:

  • Trygga Möten Live: hela deltagaravgiften
  • Leda scouting: 300 kr / person
  • Leda avdelning: 300 kr / person

Kursbidrag

För utbildningar som inte är subventionerade kan ansökning insändes av kåren och skall vara insända till kansliet samma räkenskapsår och senast 2 månader efter avslutad kurs. Ansökan skall innehålla, förutom typ av kurs, namn på den som skall gå utbildningen, kårtillhörighet och vart det eventuella bidraget skall skickas (Plusgirokonto eller bankkonto inkl. clearingnummer)

  • Bidrag kan sökas av till distriktet anslutna kårer.
  • Bidrag kan sökas för alla typer av kurser.
  • För kurser som inte arrangeras av Scouternas Folkhögskola skall en kursbeskrivning samt motivering till ansökan medfölja.
  • Bidrag kan sökas för utbildningar som sker utanför Västmanlands distrikt.

Kårer med särskilda ekonomiska behov kan även söka bidrag för redan subventionerade kurser.

Ansökan skickas till kansli@vastmanlandscout.se
Grundförutsättning för beviljande av bidrag är att det ryms inom lagd budget.

Översyn och ändring av policyn

Policyn ändras och fastställs av Västmanlands Scoutdistrikts stämma.
Denna utgåva gäller för verksamhetsåret 2019.