Distriktskansliet

Distriktskansliet hjälper kårer och medlemmar med många olika saker, till exempel utskrift, kopiering, kontakter med skolor och myndigheter med mera.

Öppettider

Måndag – Fredag 9:00-13:00
Kansliet är bemannat under öppettiderna, övrig tid används lokalerna som möteslokal för distriktets funktionärer.
Ring gärna innan du besöker kansliet för att försäkra dig om att det är bemannat.

Personal

Jennie Lundqvist

Kontakt

Tel: 021-41 81 31
e-post: kansli@vastmanlandscout.se

Adress

Västmanlands Scoutdistrikt

Tunby Scoutgård
Slånbärsgatan 11
722 23 Västerås

Visa större karta

Vägbeskrivning

Google.com

Hitta.se
Eniro.se

Resurser

På kansliet finns:

 • Bibliotek med ny och äldre litteratur om scouting, program och aktiviteter.
 • Kopieringsmaskin som kårer kan använda
 • Beachflaggor och banderoller som kårer kan låna
 • Projektor med fast och mobil duk
 • Utrustning för telefonkonferens
 • Utbildningsmatetrial
 • Rekryteringsmaterial
 • Arkiv

Användning

Lokalen används regelbundet av:

 • Distriktet som kansli
 • Distriktetstyrelsen
 • Distriktets kårledningsträffar
 • Utbildningsgruppen
 • Arrangemangsgrupper
 • Scoutkårer för möten
 • Majblommekommittén
 • S:t Georgsgillet
 • m.m.

Kontakta kansliet för lån av möteslokal eller material!