Kårservice

Distriktskansli

Kansliet ger stöd till kårer och distriktsstyrelse med material, kopiering och andra tjänster.
Mer om kansliet

Kårledningsträffar

Distrikts främsta metod för samarbete mellan kårerna är Kårledningsträffarna, ett möte mellan ordförande eller motsvarande 4-5 ggr / år där mycket information hanteras och kårerna ger återkoppling och påverkan på distriktsstyrelsens arbete.
Anteckningar från Kårledningsträffar

Märken och Material

Beställ Distriktsmärke
Beställ märke Kompisrekrytering
Beställ Scoutlagen

Administration

Kårhemsidor
Medlemsregister Scoutnet
Tips för IT och kommunikation

Bättre och roligare scouting

På demokratijamboreen i Västerås 2016 beslutade om verksamhetsplan och målsättningar för en bättre scoutverksamhet. Där finns bland annat exempel på aktiviteter kårer bör göra för att nå målen.
Mer om Kårens verksamhetsmål

Scouternas stöd och service

Regionala kansliet

Kontakta Regionala kansliet

Nationella kansliet

Scoutservice
Kontakta Nationella kansliet