Arrangemang

Distriktets arrangemang arrangeras dels av distriktsstyrelsen, dels av kårer antingen tillsammans eller enskilt.
Distriktet rekommenderar även en del aktiviteter som arrangeras andra distrikt eller nationellt.
Kalendern för arrangemang

För kårledning

Kårledningsträffar

Träffar med representanter för scoutkårerna som diskuterar och informerar kring gemensamma frågor och aktiviteter. Träffarna är mycket viktiga för kårerna då det ger kunskap och informationsutbyte som underlättar verksamheten.
Anteckningar från Kårledningsträffar

Årsmöten / Distriktsstämmor

Distriktet har varje år två formella årsmöten, ofta kallade Distriktsstämma (DST)
Innehåll och formalia kring stämmorna regleras i Scouternas stadgar.

Extra stämma genomförs under våren och behandlar det föregående verksamhetsåret med beslut kring redovisning av ekonomi och verksamhet samt styrelsens ansvarsfrihet.

Ordinarie stämma genomförs under hösten och behandlar det kommande verksamhetsåret med val av styrelse, fastställande av verksamhetsplan m.m.
Stämman genomförs ofta med påverkanstorg vilket ger alla möjlighet att ta del av underlag och handlingar, ställa frågor, diskutera ärenden och lägga förslag.

Varje kår har ett antal röster reglerat i stadgarna men alla distriktets scouter har rätt att aktivt delta på påverkanstorget och vara med vid omröstning.
Styrelsen bjuder även in de scoutkårer i länet som inte är med i distriktet till stämman och att delta på påverkanstorget.
Mötesformen syftar till att alla ska kunna vara med, ta del av och förstå besluten.
Distriktsstämmor

Läger

Många tycker att Läger är det bästa med scouterna! Då får man använda det man lärt sig under terminerna, vara med på äventyr och testa förmåga och kunskaper.

Föräldrar och syskon är ofta välkomna att vara med på scoutläger, antingen som deltagare eller som gäster.

På i princip alla läger bor man i tält och lagar mat utomhus på gas eller öppen eld.
Maten lagas oftast av scouterna med viss hjälp av vuxna.

Scoutkårerna har tält, kök och annan tyngre utrustning, scouterna behöver ta med personlig utrustning inklusive sovsäck och liggunderlag som bäst packas i ryggsäck.
Scoutkårerna kan ge tips om lämpliga sovsäckar och annan utrustning och har även många gånger utrustning att låna.

Lägerarrangörerna strävar efter att ha så låga lägeravgifter som möjligt. Detta sker bland annat genom att använda gemensam utrustning används, att man bor i tält, att ledare och arrangörer är ideella och att arrangörerna generellt är kostnadsmedvetna. Lägeravgifter brukar vara ca 500 kr för Vårläger och 1500-2000 kr för sommarläger plus resor.
Familjer med ekonomiska svårigheter kan kontakta Majblommekommittén för bidrag.
Scoutkårer och distrikt får generellt inga extra bidrag för lägerverksamhet.

Vårläger

Vårlägret arrangeras av Distriktet under Kristi Himmelfärdshelgen, torsdag till lördag.
Lägret har arrangerats sedan 80-talet och följer ofta ungefär samma program.

Lägret är en bra avslutning på scoutåret och anpassat för att vara ett bra ”första-läger”.

  • Torsdag –  flytta in, bygga tält och lägerplats, lägerstart
  • Fredag – Heldagsspår, en vandring i patruller per gren på 5-10 km med uppgifter. Bästa patrull per gren får ett Troll som vandringspris. Lägerbål på kvällen.
  • Lördag – Aktivitet med patruller i blandade åldrar, kan vara femkamp, organisationstävling eller annan aktivitet. Rivning och avslutning. 

Sommarläger

Sommarläger är vanligen 7-10 dagar, utlandsläger ofta lite längre. De kan arrangeras på kår, distrikts, regional eller riksnivå och kan ha allt mellan 40 och 40.000 deltagare.
Varje år arrangeras olika läger och ofta väljer scoutkåren ut ett läger att åka på.
Utmanarscouter har ibland egna läger och även stora möjligheter att enskilt eller i grupp åka på läger utomlands.

Exempel på läger:

DUST

DUST är ett regionsläger för Västmanland, Södermanland, Örebro, Värmland och Dalarnas distrikt (och län). Det har arrangerats vart fjärde år (med något undantag) sedan 70-talet med samma tema och på samma lägerplats, Ösjönäs i Tiveden.
Lägret har ca 1500 deltagare och är mycket uppskattat av ledare och scouter.

DalaCamp

På den fasta lägerplatsen Kopparbo arrangeras med jämna mellanrum DalaCamp, ett nationellt läger med omfattande program baserat ett tema och lägerplatsens fasta utrustning. Kopparbo är en av Sveriges främsta och mest välutrustade lägerplatser och DalaCamp hör till de bästa läger som arrangeras där.

Läger i utlandet

Varje år arrangeras ett mycket stort antal läger över hela världen. Som scout har man möjlighet att vara med dessa på på ett bra sätt möta andra kulturer och människor.

Landslejer i Norge och Danmark är enkla att åka till liksom läger i t.ex. England som ofta besöks. Men för de som vill åka längre finns alltid läger i t.ex. Latinamerika och Afrika.

En särställning har World Scout Jamboree, WSJ, som arrangeras vart fjärde år:
2007 i England,
2011 i Sverige
2015 i Japan
2019 i USA
2023 i Korea.

WSJ har deltagare från långt över 100 länder och i Sverige var det 40.000 scouter på ett fält i Rinkaby. Det är den ultimata scoutlägerupplevelsen och som scout får man på grund av åldersregler bara en möjlighet att åka. Lägret är relativt dyrt men tack vare insamlingar, förarbeten och sponsring kan ofta kostnaden hållas nere.

För scouter

Utmanarscout – DASS

Utmanarscouternas arbetsgrupp DASS skapar möten, aktiviteter och arrangemang för och med distriktets Utmanarscouter.
Läs mer om Utmanarscout – DASS

Äventyrarscout – VÄSKA

”VÄSKA – Västmanlands Äventyrarscouters Kunskapsavdelning” arrangerar mer avancerade program på hajker för Äventyrare.

Läs mer om Äventyrarscout – VÄSKA

Prison Island

Hela Prison Island i Västerås bokas och fylls med scouter. Full fart på patrullerna och ett och annat ledarlag när uppgifter ska lösas. Kolla i kalendern för nästa datum!

Läs mer om Prison Island

Novembernatta

Nattlig organisationstävling för upptäckarscouter och äldre. Värdskapet varierar mellan kårer enligt beslut på Kårledningsträff.

Andra aktiviteter

Ett urval av aktiviteter av hög klass som kan rekommenderas!

Nationella arrangemang

Varje år arrangeras ett antal nationella hajker och färder. De välplanerade, ofta en utmaning och alltid en upplevelse. Exempel är Blå Hajk, Explorer Belt och Biscaya
Läs mer om Scouternas nationella arrangemang

Norn

Norn är en hajk med uppgifter att lösa längs vägen. Avsedd för Äventyrarscouter, Utmanarscouter och ledare. Arrangeras i av Hedemora scoutkår södra dalarna på våren varje år.
Läs mer om Norn-hajken

Gröna Spåret

Gröna Spåret är en hajk för ledare och arrangeras i Dalarna. Fokus ligger på historia, patrullarbete och friluftsliv. Ett av mycket få arrangemang där deltagare från 18 till 60+ delar upplevelser och deltar på exakt samma villkor. Har arrangerats i över 50 år. Anmäl dig i tid, det blir ofta fullbokat!
Information och inbjudan skickas till kårerna.
Läs mer om GrönA spåret