Distriktsstämmor

Distriktets årsmöte kallas Distriktsstämma och består av representerar (ombud) från distriktets scoutkårer.

Enligt stadgarna ska en ordinarie distriktsstämma genomföras varje år med en dagordning som anges i stadgarna. Förutom den ordinarie stämman som genomförs i slutet på året genomförs även rutinmässigt en Extra distriktsstämma varje vår så snart bokslut och revision är klar.

  • Ordinarie stämman ser framåt mot året som kommer. Där väljs styrelse, tas beslut om budget, medlemsavgift och verksamhetsplan. Till denna stämma kan medlemmar skriva motioner.
  • Extra stämman ser bakåt och tar beslut om tidigare års verksamhet. Beslut tas om hur överskott/underskott ska hanteras och styrelsens ansvarsfrihet. Då detta är en Extra stämma hanteras enligt stadgarna enbart de ärenden som är anges i kallelsen

I anslutning till respektive distriktsstämma genomförs oftast en Kårledningsträff för ärenden som inte tas upp på stämman.

2018

2018-11-24 Ordinarie stämma (Verksamhet och val inför 2019)

Kallelse till Distriktsstämman

2018-04-07 Extra stämma (Ekonomi för 2017)

DST_2018-04-07_Protokoll
DST_2018-04-07_Verksamhetsberattelse-2017
DST_2018-04-07_Revisionsberattelse-2017
DST_2018-04-07_Resultat-2017
DST_2018-04-07_Dagordning
DST_2018-04-07_Balansrakning-2017

2017

2017-11-25 Ordinarie stämma (Verksamhet och val inför 2018)

DST_2017-11-25_Protokoll
DST_2017-11-25_Verksamhetsplan-och-Budget-2018
DST_2017-11-25_Proposition-1-Kursbidragspolicy-for-Vastmanlands-Scoutdistrikt
DST_2017-11-25_Proposition-2-Arbetsordning-for-Scoutdistriktets-valberedning
DST_2017-11-25_Proposition-3-Policy-for-Distriktsstammans-vardkar
DST_2017-11-25_Dagordning

2017-04-01 Extra stämma (Ekonomi för 2016)

DST_2017-04-01_Verksamhetsberattelse-2016
DST_2017-04-01_Revisionsberattelse-2016
DST_2017-04-01_Resultat-2016
DST_2017-04-01_Dagordning
DST_2017-04-01_Balansrakning-2016

2016

2016-11-12 Ordinarie stämma (Verksamhet och val inför 2017)

DST_2016-11-12_Protokoll
DST_2016-11-12_Verksamhetsplan-och-Budget-2017

2016-04-16 Extra stämma (Ekonomi för 2015)

DST_2016-04-16_Protokoll
DST_2016_04_16_Verksamhetsberattelse-2015

2015

2015-11-22 Ordinarie stämma (Verksamhet och val inför 2016)

DST_2015-11-22_Protokoll
DST_2015-11-22_Verksamhetsplan-och-Budget-2016

2015-04-19 Extra stämma (Ekonomi för 2014)

DST_2015-04-19_Protokoll
DST_2015-04-19_Verksamhetsberattelse-2014
DST_2015-04-19_Resultat_2014
DST_2015-04-19_Balansrakning-2014

2014

2014-10-26 Ordinarie stämma (Verksamhet och val inför 2015)

DST_2014-10-26_Protokoll
DST_2014-10-26_Verksamhetsplan-2015

2014-04-06 Extra stämma (Ekonomi för 2013)

DST_2014-04-06_Protokoll
DST_2014-04-06_Verksamhetsberattelse-2013
DST_2014-04-06_Resultat_2013
DST_2014-04-06_Balansrakning-2013

2013

2013-10-19 Ordinarie stämma (Verksamhet och val inför 2014)

DST_2013-10-19_Protokoll
DST_2013-10-19_Forslag-till-verksamhetsplan-2014
DST_2013-10-19_Forslag-till-budget-2014

2013-04-21 Extra stämma (Ekonomi för 2012)

DST_2013-04-21_Protokoll
DST_2013-04-21_Verksamhetsberattelse-2012
DST_2013-04-21_Resultat_2012
DST_2013-04-21_Fjall12-Resultatrapport
DST_2013-04-21_Fjall12-Balansrapport
DST_2013-04-21_Balansrakning-2012

2012

2012-10-20 Ordinarie stämma (Verksamhet och val inför 2013, ekonomi för 2011)

DST_2012-10-20_Protokoll
DST_2012-10-20_Verksamhetsberattelse-2011
DST_2012-10-20_Revisionsberattelse-2011
DST_2012-10-20_Resultat-2011
DST_2012-10-20_Proposition-Policy-for-distriktet
DST_2012-10-20_Proposition-Distriktsnamn-och-Marke
DST_2012-10-20_Forslag-till-verksamhetsplan-2013
DST_2012-10-20_Budget-och-Medlemsavgift-2013
DST_2012-10-20_Balansrakning-2011