Västmanlands Scoutdistrikt består av alla direktansluta scoutkårer samt scoutkårer som tillhör KFUM, Equmenia och Salt i Västmanlands län.

Distriktets uppgift är att vara en mötesplats för scoutkårerna i Västmanland, bland annat genom att erbjuda exempelvis utbildning, arrangemang, rekryteringsstöd samt verksamhet för rover- och utmanarscouter. Distriktet stödjer och företräder kårerna efter deras önskemål och behov, till exempel mot kommun, länsstyrelse och landsting.

Distriktet leds av en styrelse som väljs på distriktets årsmöte, Distriktsstämman. Uppdrag och ansvar för distriktets utgår från Scouternas stadgar och fastställs på Distriktsstämman.