Distriktsstyrelsens styrelsemöten

Distriktsstyrelsen träffas ca en gång per månad på kansliet på Slånbärsgatan 11.
Mötet startar 18:30. Drop-in och försnack från 18:00.

På mötena hanteras ärenden kring:

  • Rekrytering och PR
  • Utmanar- och Roverscout
  • Utbildning
  • Arrangemang och Läger
  • Kansli och Distriktsledning

Scouter, kårer och andra som vill att något ska tas upp mötet kontaktar ordforande@vastmanlandscout.se senast några dagar innan mötet.

Styrelseledamöter anmäler eventuell via frånvaro via styrelsens Facebook-grupp eller till ordforande@vastmanlandscout.se