Distriktskårens styrelse utses av kårens stämma.

Distriktsstyrelsen garanterar att det alltid finns valbara personer till distriktskårens styrelse.

[personlista avdelning=”distriktskaren”]