Scoutkårens syfte att vara en kår för personer som vill vara medlemmar i Scouterna men inte har någon naturlig koppling till en befintlig scoutkår.

Exempel på verksamhet och medlemmar

 • Funktionärer (t.ex. styrelse, utbildare)
 • Roverlag
 • Vuxenscouter
 • Studentscouter
 • Stödmedlemmar
 • Ny scoutverksamhet som ännu inte bildat scoutkår
 • Ny scoutverksamhet som inte passar in i en scoutkår

Organisation

Scoutkåren delas in i avdelningar och patruller enligt behov och kårstyrelsens beslut.

Scoutkårens styrelse består tills annat beslutas av medlemmar från Västmanlands Scoutdistrikts styrelse.

Aktiviteter

Scoutkårens kommer under verksamhetsåret 2014

 • att registrera och hantera scoutkåren i Scoutnet
 • att skapa möjligheter till Stödmedlemskap
 • att hantera och förmedla bidrag till kårer från stödmedlemmar
 • att informera kårer och möjliga medlemmar om medlemskap som stödmedlem
 • att genomföra styrelsemöten och kårstämma enligt stadgarna

Ekonomi

Scoutkårens ekonomi hanteras till annat beslutas som en del av Distriktets ekonomi.