Anmälan av medlemskap till Västmanlands Distriktskår.