Medlemsanmälan

Ange under ”Noteringar” om du

  • redan är direktansluten medlem i Scouterna
  • om du i så fall vill flytta ditt medlemskap
    eller samtidigt vara medlem i din nuvarande kår

Ange typ av medlemskap under ”Noteringar”, t.ex:

  • Styrelse/distriktsfunktionär
  • Utmanare/Roverscout utan kår i Västmanland
  • Stödmedlem (t.ex. Gillescout)

[ gravityform id=”8″ name=”Medlemsanmalan” title=”false” description=”false” ]