Roverlag Västerås

Det fanns under 2014-2015 ett Roverlag i Västerås som nu är vilande. Finns vilja och intresse kan laget återuppstå och, om det önskas eller behövs, få stöd av distriktsstyrelsen.
Informationen nedan gällde detta Roverlag.

Roverlaget är till för de som är lite äldre och som fortfarande vill hålla på med scouting. Det här laget riktar sig mot alla kårer i Västmanland, det spelar därför ingen roll vilken kår man kommer ifrån.

Program

Roverprogram VT2015 (pdf)
Roverprogram_HT2014 (pdf)

Vilka är vi

Vi är runt 15 stycken scouter som är mellan 23 och uppåt. Samtliga har tidigare eller är fortfarande aktiva inom scouterna i andra kårer. Vi har scouter från både SSF, sjöscouterna och equmenia. Vi anser att alla som fortfarande vill vara scout och få uppleva scouting ska få vara det, fast man kanske är lite för gammal för att få vara roverscout. De flesta i roverlaget har ursprungligen varit med i någon scoutkår i Västerås tidigare.

Syfte

Syftet är att vi som är lite äldre kan få känna att vi fortfarande är scouter och tycker att det här är väldigt roligt och att få fortsätta att vara delaktig i.

Hur ofta

Vi träffas i regel ca en gång i månaden och gör aktiviteter ihop. Under varje möte bestämmer vi inför nästkommande möte om vart vi ska vara, vad vi ska göra, samt vem som står för fikat. Men är det en större aktivitet som vi vill göra lägger vi planeringen i ett tidigare skede.

Vad gör vi

Vi är väldigt demokratiska i vår planering, alla får säga vad de känner och tycker, på så vis är alla i gruppen delaktiga i planeringen. Våra aktiviteter varierar och är av olika slag, som att; bowla, mattävlingar, grilla korv, spelkvällar, utbildning i HRL, rida, Arosfortet, chokladprovningar, klättringskvällar, besöka olika museum och dylikt, etc.

Hajker

Vi kommer att försöka planera in en hajk på våren och en på hösten/vintern. Dessa kommer vara lite mer ansträngande än de aktiviteter som vi annars gör. Hajkerna kan antingen vara; kanothajk, seglingshajk, vandringshajk, skidhajk, samt olika slag av äventyrshajker.

Läger

Möjligheten att åka på läger kommer vara samma som för andra roverscouter.

Framtidsplaner

Vi arbetar för en hållbar utveckling, där alla människor är välkomna.

Vi kommer i stort sätt arbeta på samma sätt som tidigare, dock kommer nya medlemmar få informationer om Roverprogrammet. Om de väljer att gå roverprogrammet kommer vi att bistå dem med hjälp, feedback och ceremonier. Samt kommer de få en mentor som är aktiv i roverlaget.

Vi kommer alla hjälpas åt för att dessa människor fullföljer sitt roverprogram och utvecklas som person. De som väljer att gå roverprogrammet får även vara med under de vanliga aktiviteterna som vi anordnar i gruppen.

Ekonomi

För tillfället har vi ingen direkt ekonomi, men vi hoppas och tror att distriktet vill hjälpa oss med en mindre summa.

Bli medlem!

Roverlaget är en del av Västmanlands Distriktskår