Styrelsen väljs av scoutkårerna på årsmötet (distriktsstämman)
E-post: styrelsen@vastmanlandscout.se
Facebook: Scouterna i Västmanland DS (sluten grupp)

[personlista avdelning=”Distriktsstyrelsen”]