Distriktsstyrelsen träffas varje månad utom juli.

Kontakta gärna ordforande@vastmanlandscout.se om det är något du vill ska tas upp på mötet.

Tid och plats är (om inget annat anges) kl. 18:30 på Distriktskansliet, Slånbärsgatan 11 i Västerås.

Kalender för Distriktsstyrelsen

[ai1ec cat_name=”DISTRIKTSLEDNING” ai1ec  view=”agenda”]