Verksamhetsplan

Västmanlands scoutdistrikt kommer under verksamhetsåret

  • att verka för att antalet Utmanarscouter ökar
  • att verka för att distriktets har ett Utmanar-AU som formulerar och genomför en egen verksamhetsplan
  • att stötta utmanar-AU i att genomföra sin verksamhetsplan
  • att verka för att Utmanarscouterna deltar på distrikts-, regions och riksarrangemang
  • att erbjuda ett Utmanarlag för de kårer som inte har ett eget
  • att stödja roververskamhet i distriktet
  • att genomföra en träff för Utmanarledare
  • att verka för att alla kårer har ett fungerande utmanarlag
  • att verka för att alla utmanare är med i ett utmanarlag även om det inte finns ett på kåren
  • att verka för att det erbjuds ett separat program för Utmanarscouter under vår- och sommarläger med utsedd ledare för Utmanarbyn