Verksamhetsplan

Västmanlands scoutdistrikt kommer under verksamhetsåret

  • att stötta distriktets utbildningsteam
  • att se till att möjligheter finns att delta i Scoutledarledarutbildningarna
  • att publicera kursutbud på distriktets hemsida samt i kårutskicken
  • att verka för att fler ledare i Västmanland går Treklöver-Gilwell utbildning (TG)
  • att ge möjlighet att ersätta kursavgiften för utbildningar enligt distriktets Utbildningsbidragspolicy.
  • att verka för att utmanare deltar i SLUG eller motsvarande