Scouterna erbjuder metoden Attraktiv scoutkår för att utveckla, förbättra och inspirera scoutkårerna.

Kontakta regionskansliet, Måns Rangmar mans.rangmar@scouterna.se för att boka en workshop!

[personbox namn=”mans-rangmar” host=”/”]