Verksamhetsplan

Västmanlands scoutdistrikt kommer under verksamhetsåret

  • att genomföra gemensamma rekryteringsaktiviteter
  • att aktivt rekrytera medlemmar (barn och vuxna) med hjälp av material och metoder från Scouternas riksorganisation
  • att verka för att medlemsantalet ökar med tio procent genom att aktivt rekrytera med tydligare fokus och en tydligare struktur genom samarbete mellan kårer, distrikt och regional konsulent
  • att ge kårerna stöd med rekrytering av vuxna ledare och funktionärer
  • att se till att distriktets hemsidor utvecklas
  • att öka närvaron i de lokala medier samt sociala medier