Kotte (upp till ca 5 år) och Bäverscout (6-7 år) är scouting  före det egentliga scoutprogrammet börjar.

Med start i barnens och föräldrars förutsättningar och behov är vi ofta ute, leker, lär, stojar, busar, eldar och fikar med t.ex. grillad korv.

Föräldrar / vårdnadshavare är med under träffarna.

Scoutkårer med Kotte och Bäverscouter

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag