Aktiva scouter och ledare är vanligen medlemmar i en Scoutkår.

För de som saknar naturlig koppling till en Scoutkår kan man vara medlem i Distriktskåren. Det gäller till exempel Roverscouter, Stödmedlemmar och Distriktsfunktionärer.

Scout (- 18 år)

Barn och unga är medlem i en scoutkår i grupper anpassade efter ålder.
Ålder per grupp är flexibelt och kan variera mellan kårer och anpassas till egna önskemål.
Kotte – 5 år »
Bäver 6-7 år »
Spårarare  8-9 år »
Upptäckare 10-12 år »
Äventyrare 12-15 år »
Utmanare 15-18 år »

Roverscout (19-25 år)

Roverscouter förbättrar världen. All scouting handlar om samhällsengagemang men det blir aldrig så tydligt som i roveråldern. Du blir Roverscout när du är 19-25 år och för första gången finns det ingen ledare i din kår som stöttar dig och dina patrullkompisar.

Mer om Roverscout »

Roverscouterna är ett grupp under Distriktet.
Kontakta Roverlaget.

Vuxenscout (26+ år)

Västerås Vuxenscouter är en grupp fristående från Distriktet.
Kontakta Vuxenscouterna

Gillescout (26++ år)

Gillescouterna är en organisation fristående från scouterna med med måla att stödja scoutverksamheten.
Kontakta Gillescouterna

Ledare/Funktionär

Att vara scoutledare är att skapa en rolig fritid för unga samtidigt som själv utvecklas som människa och ledare. Många av våra scoutledare har varit scouter sedan de var barn, men inom scoutrörelsen finns en mängd ledarutbildningar som gör att även du som inte har någon tidigare scouterfarenhet också får en bra grund för ditt ledarskap inom scoutrörelsen.

Mer om scoutledare »
Kontakta en scoutkår nära dig eller distriktskansliet!

Utbildare

Är du intresserad av utbildning och trivs med att förmedla kunskap och erfarenheter?
Distriktet har ett utbildningsteam som alltid har plats för fler intresserade!
Kontakta Distriktets utbildningsteam

Scoutkår / Scoutföreningar

Scoutdistriktet består av sina anslutna kårer. Medlemskap obligatoriskt för scoutkårer som är direktanslutna till Scouterna eller där Scoutförbunden har avtal om obligatoriskt medlemskap.
Medlemskap är frivilligt för scoutkårer anslutna equmenia, NSF och SALT.
Medlemskap ger tillgång till en distriktets medlemsförmåner plus inflytande över distriktets verksamhet.
Kontakta distriktets ordförande för att bli medlem.

Övrig scoutverksamhet

Scouting bedrivs oftast som en scoutkår/scoutförening men det är inte det enda sättet.
Det finns möjlighet bedriva scouting som t.ex. en del av en elevkår på en skola, som helt fristående grupper eller som en del av annan föreningsverksamhet som inte är ansluten till Scouterna.
Kontakta distriktets ordförande för hur Distriktet kan underlätta denna verksamhet!