Verksamhetsplan

Västmanlands scoutdistrikts distriktsstyrelse kommer under verksamhetsåret

 • att hålla minst åtta ordinarie distriktsstyrelsesammanträden (DS-sammanträden) samt en längre planering. Mötena bör hållas ca en gång i månaden, med undantag av juli och augusti. Kallelse ska gå ut minst en vecka före.
 • att på varje möte behandla rapportering och beslut så snabbt som möjligt så att tid finns att mer ingående behandla ämnen som kräver en gemensam behandling av styrelsen
 • att snabbt via e-post förmedla information om vad som är på gång i distriktet
 • att låta varje person i styrelsen ha en eller flera fadderkårer som de tar kontakt med före varje DS-sammanträde.
 • att vid genomgången av inkommen post på varje distriktsstyrelsesammanträde gå igenom vilken information som ska föras vidare ut till kårerna, så att kansliet sedan kan skicka ut denna.
 • att vid ordinarie distriktsstämma redovisa även innevarande års resultat.
 • att bjuda alla kårer till gemensamma läger och andra aktiviteter.
 • att aktivt efterfråga inbjudan till samverkansorganisationers aktiviteter.
 • att driva ett bemannat kansli
 • att se över kansliets form, funktion och arbetssätt så att kansliets fulla kapacitet ska kunna utnyttjas
 • att genom kansliet hantera bidragsansökningar gentemot Landstinget Västmanland.
 • att delta på Regionala kansliets och Riksorganisationen träffar för distriktsordförande
 • att verka för att kansliets anställda deltar på träffar anordnade av Riksorganisationen
 • att representera kårerna i kontakter med det regionala kansliet