Scoutkåren anmäler antal deltagare på detta formulär.

Specialkost, sjukvårdsinformation m.m. som lägerledningen behöver veta skickas med post till adress enligt lägret hemsida alternativt scannas och mailas till anmalan.varlager@vastmanlandscout.se

Lägeravgiften betalas på faktura från Distriktet.


  • Deltagarantal

    Ange antal deltagare per grupp. Ange 0 om det inte är några deltagare.
  • Medföljande föräldrar som inte är ledare
  • Bussresa

    Ange antal personer som ska åka med distriktets buss. Kåren skall ha en kontaktperson på bussen med namnlista på resenärer.
  • Information till lägerledningen

    Ange antal deltagare med specialkost, sjukdomar eller annan personlig information som lägerledningen behöver veta. Kopiera eller scanna de berörda anmälningarna och skicka till adress enligt lägerbrev.