Ska’ut är Equmeniascouts grundläggande ledarutbildning.
Utbildningen riktar sig i första hand till personer mellan 16-20 år.

Kursen består av tre delar och man anmäler sig till alla tre samtidigt. Utbildningen täcker in alla de delar som ingår i utbildningarna Scout och Bas, men kan på grund av sin längd också hinna med mycket mer.

I kursen ingår givetvis Equmeniascouts profil, dvs scouting på kristen grund. Men precis som inom hela Equmenia finns inga krav på att vara kristen, även om det förstås finns många som är det på kursen.

Ytterligare en viktig funktion med kursen är att träffar kompisar från andra kårer i samma ålder som sig själv, umgås och knyta kontakter men också utmanas i sin relation till scouting.

Kursen genomförs ofta över tre helger under ett års tid. Till skillnad från Ledarutbildning SCOUT är Skaút en sammanhållen kurs där deltagarna är med på alla delar.

Se Utbildningskalendern för aktuella datum eller kontakta scoutkoordinatorn på equmenias kansli för mer information