Scouternas Ledarmärke kan delas ut av scoutkårerna, ofta av kårordförande enligt beslut av kårstyrelsen.

Märket finns i 1 och 10-pack och beställs via Scoutshopen.
Beställning: www.scoutshop.se/ledarmarke-10-pack

Äldre märke

Västmanland hade ett eget märke fram till Demokratijamboreen 2014 då årsmötet beslutade om ett nytt gemensamt märke. Samverkansorganisationerna kan ha egna ledarmärken.