Distriktets scoutkårer kan få en egen hemsida på Scouternas webbplattform.

Hemsidor för Scoutkåren

Scoutkåren kan skapa och underhålla egna hemsidor på samma server som distriktet och Scouterna använder. Kontakta rikskansliet för konto.

Vanliga frågor och svar om utvecklingen av hemsidan i WordPress.

Scouternas hemsida bygger på publiceringsverktyget WordPress Multisite. Det är ett av de vanligaste och mest användarvänliga publiceringsverktyg. Hemsidan är byggd så att alla distrikt och kårer kan lägga upp sina hemsidor med en gemensam mall där de tekniska lösningarna, serverplatsen och domänen, viss support och viss administration av hemsidan är gemensam. Exempel: stolof.scout.se.

Är vi låsta till ett särskilt utseende?

Hemsidans struktur och mall är gemensam för alla användare, men när det gäller menyer och funktioner finns en hel del valmöjligheter. Kåren eller distriktet kan påverka logotyp, bilder, texter, rubriker i vissa rutor och menyer.

Exempel på hemsidans funktioner

• WYSIWYG-editor
• Avancerad Kalender
• Avancerade Fomulär
• Bildgalleri som kan kopplas till de sidor du själv väljer
• Möjlighet att prenumerera på nyheter från förbund (och distrikt)

Hur mycket kostar det och vad får vi för pengarna?

Scouterna betalar en hel del programutveckling och support.
Distrikt och kårer betalar inget till Scouterna för tillgång till MIO-plattformen

I tjänsten ingår domän, serverplats, visst administrativt support, utbildning och viss webbutveckling.

Finns det några begränsningar när det gäller serverutrymme?

Det finns för tillfället inga begränsningar i minnesutrymme, men om 600 scoutkårer väljer att gå med och lägger upp stora bildbanker kanske det blir aktuellt.

Domännamn/Webbadress

Kårens hemsidesadress är kårnamn.scout.se/

Om kåren har en egen domän (t.ex www.sanktolof.org), så peka om adressen så att man hamnar på den nya sida i WordPress. Den som har sålt domänen brukar kunna hjälpa till med ompekning.

Finns e-postadresser kopplade till hemsidan?

Nej, tyvärr finns det för tillfället ingen sådan koppling till hemsidan. Kårer som vill ha egna mailadresser får köpa en domän och lämpliogemn en plats på ett webbhotell. Ett exempel är www.one.com som erbjuder domän och hotell med obegränsat antal e-postadresser till låg kostnad.

Finns någon funktion för att skapa mejllistor eller nyhetsbrev på hemsidan?

Tyvärr finns det för tillfället ingen sådan funktion på hemsidan, men nyheter kan distribueras via RSS. Mailinglistor kan hanteras av mailservern.

Kårpresentation

Kårer som inte kan eller vill skapa egna hemsidor kan få en presentationssida med i huvudsak statisk information. Det kan gälla lite bilder, logga, information om avdelningar och lokaler och annan text anpassad för scoutkåren.

Dessa kan skapas och underhållas av distriktets webbgrupp. Kontaktawebmastern för mer information och vilket underlag som behövs för att skapa sidorna.

Externa sidor

Kårpresentation kan kompletteras med en egen extern hemsida med aktuell information. Dessa sidor underhålls helt av kåren.