Checklista för valberedningens arbete

Baserad på Kårhandboken och anpassad för scoutdistriktet

 1. Börja arbetet i valberedningen direkt efter distriktsstämman med ett första möte där en plan för arbetet läggs upp. Själva arbetet med att söka kandidater bör starta på senvåren året därpå.
 2. Kolla vilka befattningar som ska upp till val på nästa distriktsstämma.
 3. Kolla med de nuvarande befattningshavarna om de kan tänka sig omval eller om de vill avgå.
  Betona att detta inte innebär att de nuvarande befattningshavarna föreslås ”automatiskt”.
 4. Prata med distriktsstyrelsens ledamöter och andra som ”kan” distriktet om vilken kompetens och vilka personliga egenskaper som distriktsstyrelsen behöver kompletteras med. Lyssna också med dessa personer om tänkbara namn.
 5. Fundera tillsammans över namn för de poster där det saknas förslag.
  Gör en kompetensmässig och ”personkemisk” bedömning av alla föreslagna.

  Diskutera i vilken ordning olika personer ska tillfrågas.
  Fördela dessa samtal mellan ledamöterna i valberedningen.

 6. Håll telefonkontakt (man behöver inte ha möten om allt!) och informera varandra om hur arbetet fortskrider.
 7. Sammanställ ett förslag och testa det försiktigt inom distriktet samt på den tilltänkta ordföranden. Detta är en känslig fråga eftersom sådana förfrågningar ibland kan uppfattas som ett intrång på demokratin – det är ju distriktsstämman som väljer – men det är också viktigt att distriktsstyrelsens sammansättning blir sådan att människorna där fungerar väl tillsammans. Gör som ni känner är bäst.
 8. Ibland har valberedningen den obehagliga uppgiften att försöka ”byta ut” en befattningshavare som gärna vill bli omvald. Tveka inte att ”göra jobbet” om ni känner att det behövs ett byte.

  Föreslå inte den ”enkla” lösningen omval, eftersom det kan medföra att andra människor lägger av och tappar intresset. På sikt är den ”enkla” lösningen livshotande för distriktet.

  Om valberedningen bestämmer sig för att ”göra jobbet” – gör det med all den takt och finess som över huvud taget är möjlig. Även om en viss person behöver bytas ut, är det viktigt att minnas vad hon/han tidigare uträttat för distriktet utan ett öre i ersättning.

  Utse en ur valberedningen att prata med den ”drabbade”. Genomför detta samtal så tidigt som möjligt – gärna flera månader före distriktsstämman. Hon/han kan vara lämplig för en annan uppgift i distriktet. Ge en chans att avgå ”med flaggan i topp”, t ex möjligheten att undanbe sig omval, avtackning på distriktsstämman etc.

 9. Se till att alla de personer Ni föreslår till olika poster är närvarande vid distriktsstämman