Scoutdistriktets valberedning har den mycket viktiga uppgiften att ta fram ett förslag till distriktets styrelse.

Styrelsen väljs på distriktets årsmöte, Distriktsstämman, på hösten före verksamhetsåret.

Valberedningen består av representerar från hälften av distriktets kårer och de utses enligt en lista över distriktets kårer.

Styrdokument

Valberedningens arbetsordning reglerar vilka som är med i valberedningen, dess uppdrag samt arbetssätt. Den beslutas av Distriktsstämman.

Till detta finns en Arbetsbeskrivning och en Checklista för att underlätta valberedningens arbete.

Kontakt

Sammankallande i valberedningen nås på e-postadressen valberedning@vastmanlandscout.se alternativt via kansliet, kansli@vastmanlandscout.se