Scouternas regionala kansli Norr/Mitt skickar ut nyhetsbrev ungefär varje månad med viktig information till kårer och ledare.

I brevet finns även information från Scouternas Folkhögskolas Utbildningsgrupp Mitt/Norr och inbjudningar till aktuella kurser.

Skicka ett mail till mittnorrkansliet@scouterna.se om du vill få Nyhetsbrevet eller det finns något du vill få med i Nyhetsbrevet.

[lista-filer kategori=”regionala-nyhetsbrev”]