Utbildningsteam Västmanland

Kim Krantz Persson, 070-280 55-62, kim.krantz.persson@gmail.com (BAS, SCOUT)

Bo Öhman, bo.ohman@vastmanlandscout.se (SCOUT)

Örebro (kontaktpersoner)

Kristina Joelsson

Jonny Svedberg

Dalarna (kontaktpersoner)

Theresa Stahl

Södermanland (kontaktpersoner)

?

equmenia Ledarutbildning Skaút

Team ”f.d. ÖVD”: Henrik Olsson, 070-2446555

Team ”f.d. Mälardistriktet”: Linda Gårdstam, 070-7990704, linda@gardstam.se

Team ”Svealand”: Maria Andersson, 070-152 26 11, maria.andersson@equmenia.se

Övriga kontakter

Scouternas Folkhögskola