En scout söker sin tro och respekterar andras.

Ett sätt att söka sin tro är att delta i något av de konfirmationsläger Scouterna arrangerar.
De genomförs ofta i samarbete med Svenska Kyrkan som kan ge bidrag till deltagaravgiften. Kontakta respektive läger för mer information:

Ansgarskyrkan i Västerås har konfirmation inom equmenia.