I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet som genomförs. Vid läger och utfärder tillkommer oftast en extra avgift.

Medlemsavgiftens delar

Medlemsavgiften består av flera delar som beslutas oberoende av varandra.

  • Kåravgift som bestäms av kårens medlemmar
  • Distriktsavgift som bestäms av distriktets kårer
  • Nationell avgift som bestäms av alla scoutkårer

Tillsammans brukar avgiften vara 300-600 kr/år, men avvikelser kan förekomma.

Betalning

Beroende på vilket scoutförbund kåren tillhör kan medlemsavgift tas ut på olika sätt. Direktanslutna kårer, Salt och KFUK-KFUM Scout debiteras alla medlemsavgifter via en faktura som skickas ut centralt och som även betalas direkt till Scouterna och inte till den lokala scoutkåren. Övriga förbund kan ha andra metoder.

Medlemskap

Den som betalar sin medlemsavgift blir medlem i

  • Scoutkåren
  • Scoutdistrikt (gäller för scoutkårer som är medlemmar i distriktet)
  • Scouterna
  • Världsscoutorganisationerna WOSM  och WAGGGS