Demokratijamboree 2018

Den 9-11 november 2018 är det dags för Scouternas årsmöte, demokratijamboreen. Det är Scouternas högsta beslutande organ och där vi fattar viktiga beslut inför framtiden. Varje scoutkår som är ansluten till Scouterna och har godkända stadgar har möjlighet att skicka minst ett ombud till Scouterna stämma.

Helgen kommer att vara fullspäckad av aktiviteter, allt från workshops, utställningar, fest och sist men inte minst Scouternas stämma!

All information om Demokratijamboreen finns på Scoutservice.se

Demokratijamboreen genomförs på CCC i Karlstad som kommer att fyllas till bristningsgränsen med över 1000 deltagare.

Scouter kan delta som

 • Ombud – de som röstar och har tillgång till allt program
 • Deltagare – kan vara med och påverka, delta i workshops m.m.
 • Besökare – kan besöka påverkanstorg, utställning m.m.

Boende

Boende bokas separat från anmälan och bör göras snarast. Bokning av boende kan göras innan namn på deltagare är klara, så snart man vet vem som åker kan bokningen kompletteras.
Distriktet rekommenderar Scandic Hotell City
Bokning av boende

Resa

Till skillnad från tidigare år arrangeras ingen gemensam resa till demokratijamboreen då det finns ett hyfsat med alternativ med tåg och buss.

Ombud

Alla kårer har rätt till ett ombud per påbörjat 100-tal medlemmar om kåren har minst 5 medlemmar under 26 år och har godkända stadgar.

För Västmanlands scoutdistrikt gäller att

 • Distriktets målsättning är att alla distriktets kårer ska vara representerade
 • Distriktet betalar deltagande för supportpatrullen 
 • Distriktsstyrelsen samordnar en ombudsgrupp
 • Distriktet kan hantera överlåtelse av Ombud
 • Info/workshop inför DJ18 genomförs på KLT 29 sept och på ombudsmöte den 27 oktober

Antal ombud per kår

Kårer får skicka ett ombud per påbörjat 100-tal bekräftade medlemmar per den sista december.
Mandatfördelning 2018

 • 1 ombud: Arboga, Fagersta, Ansgars, Hallstahammar, Hamre, EFS Bäckby, Malmaberg/Rudbeckius, Norberg, S:t Örjan, Skultuna, Västerås Sjö, Västerås KM, Åloppe, Köping, Syrianska
 • 2 ombud: Hökåsen
 • 3 ombud: S:t Olof

Ombudsgrupp och stödpatrull

Scouternas årsmöte hanterar budget, verksamhetsplan, val av styrelse, propositioner (4 st!), motioner (28 st!!) med mera. Det är ganska mycket och för att underlätta har distriktet en Ombudsgrupp med en stödpatrull med någorlunda årsmöteserfarna personer.

Stödpatrullen består av

 • Sören Johansson. distriktsordförande
 • Nichlas Kung, distriktsstyrelsen
 • Annsofi Wester, NSF-scout med nationell erfarenhet

Att vara med i ombudsgruppen är frivilligt och den styr inte röstandet, men det är en stark rekommendation och erfarenheten från tidigare år är att medverkan i gruppen ger bättre möjligheter till bra beslut för scoutkåren.
Lokala ombudsgrupper

Överlåtelse av ombudskap

Om kåren inte har möjlighet att skicka ett ombud kan kåren överlåta ombudskapet till någon annan kår, ett distrikt eller en samverkansorganisation. Överlåtelse görs Scoutservice:
Överlåtelse av ombudskap till Scouternas stämma 2018

 • Gör överlåtelsen senast 10 oktober
 • Maila kansliet (kansli@vastmanlandscout.se) att kåren överlåter ombud
 • Distriktet kan förmedla överlåtelsen och hitta ett ombud för kåren
 • Det utsedda ombudet ska representera kåren och ska lyssna in och rösta enligt kårens vilja

Handlingar

Handlingar till demokratijamboreen
Handlingarna är på 125 sidor, till det kommer verksamhetsberättelser, budget och rapporter.
Du bör i första hand läsa handlingarna på dator eller platta.
Kontakta distriktskansliet om du som är ombud vill få hjälp med utskrift av handlingarna.

Diskussioner före Demokratijamboreen och Vote-It

Den 29 oktober öppnar Scouternas virtuella påverkanstorg (Vote-IT) där inlägg, förslag och yrkanden kan läggas av alla ombud innan demokratijamboreen startar. På årsmötet kommer beslutsunderlaget att hanteras via Vote-IT och även röstning planeras sker via Vote-It.
Det är viktigt att alla ombud tar med sig en bärbar dator eller hyfsat stor platta för att kunna ta del av årsmötet!

Deltagare

När kårens kvot av ombud är fylld så kan man via överlåtelse som ombud för annan kår åka eller som Deltagare.
En Deltagare kan vara med på allt men saknar rösträtt på stämman.

Passa på att ta del av spännande workshops och föredrag. Och var med på lördagskvällens fest där man träffar scouter från hela Sveriga.

Besökare

Du som mest är nyfiken och intresserad av vad som är på gång inom scouterna kan vara där som Besökare. En besökare har inte tillgång till workshops, måltider och andra arrangemang men kan hitta mycket spännande på Utställningen och i Scoutshopen.
Att vara besökare är kostnadsfritt, men arrangörerna uppskattar en anmälan.

Funktionär

Du som vill vara med och hjälpa till på Demokratijamboreen och uppleva arrangemanget ”bakom kulisserna” kan anmäla dig som funktionär.
Anmälan och information