Sommarläger DUST

Läs mer om Västmanland på DUST 2018 i Kalendern

I Ösjönäs i Tiveden har det hållits scoutläger vart fjärde år sedan 1970.

Deltagare är scouter från:

  • Södermanland (D-län)
  • Västmanland (U-län)
  • Värmland (S-län)
  • Örebro län (T-län)

Därav namnet… DUST

Sedan några gånger är Dalarna (W-län) med och arrangerar så ibland kallas lägret DWUST

Därutöver är inbjudna scouter från andra delar av Sverige inom alla förbund och från ett flertal olika länder där vi har kontaktet s.k. vänkårer.

Det brukar delta ca 1 600 scouter på DUST.

Lägret bygger på spännande story som utspelar sig i Ramunders rike. Läs gärna mer om storyn under ”legenden”.

Var ligger Ösjönäs ?

Ösjönäs ligger i Tiveden i norra delen av Västergötland.
Större tätorter i närheten är Askersund, Karlsborg och Skövde.

Visa större karta

Vägbeskrivning

1. Följ väg 49 från Askersund mot Karlsborg. Tag till höger c:a 15 km söder om Olshammar vid skylten Ösjönäs 10. Följ sedan våra skyltar DUST-LÄGER till lägerplatsen 2. Åk söderut från Finnerödja mot Tived. Följ sedan våra skyltar från Tiveds kyrka

I närheten av lägerplatsen vid Trehörningen ligger Tivedens nationalpark. Om du vill läsa mer om nationalparken har Naturvårdsverket givit ut en liten folder om Tiveden.

Lägrets uppbyggnad

Till lägret finns en lägerkommitté som planerar genomförandet. I lägerkommittén ingår representanter för de olika programområdena.

Scoutkårerna bor i tält i byar med 40-80 personer i varje  by. Byarna lagar sin mat över öppen eld eller gas.

Programmet är indelat i åldersgrupper och har en färg per grupp:

  • Spårare (8-9 år) – Grön
  • Upptäckare (10-11 år) – Blå
  • Äventyrare (12-14 år) – Orange
  • Utmanare (15 -18 år) – Lila

Läs mer om dom olika programdelarna under respektive rubrik till vänster.

När är lägret?

DUST arrangeras vart fjärde år och brukar vara lördagen till lördagen första veckan i augusti (v.31 eller 32). Lägerår t.ex. 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022…

Hur kommer jag med på lägret?

Scoutkårer anmäler sitt intresse till lägret dit även funktionärer anmäler sig under våren innan lägret. Scouter anmäler dig via sin scoutkår.

Kårer från arrangerade distrikt samt utländska kårer inbjudna av dessa kårer har förtur.