Kåranmälan till arrangemang

För att ge ett bra underlag till arrangemangsgrupperna ska distriktets kårer meddela om de planerar (eller inte!) att komma på arrangemang.

Kåranmälan bör göras snarast och maximalt inom en månad efter det att arrangemanget annonseras.

Kåranmälan innebär 

  • att scoutkåren marknadsför arrangemanget på kåren
    alternativt att kåren INTE kan eller planerar för att delta
  • att kåren inte förbinder sig att komma
  • att kåren inte är definitivt anmäld
  • att anmälan senare kompletteras med antal i en fullständig anmälan
Scoutkårens intresseanmälan för distriktets arrangemang.
  • Grov gissning, observera att riktigt anmälan skall göras senare!