Detta är tänkt att vara ett levande dokument. Har du något att tillägga eller annan input? Säg till!

Checklista för arrangemang

En checklista som fungerar för arrangemang av varierande storlek. Rekommenderat att tilldela olika punkter till olika personer.

Förberedelser

 • Bestäm tid och plats
  • Boka lokal
  • Lägg upp ett program
   • Riskanalys
  • Bestäm vilken mat
 • Bestäm budget
 • Beställ märken
 • Skapa inbjudan
  • Hur, var, när och varför?
  • Skriv samma info på hemsidan och ett Facebook-event
 • Öppna anmälan via hemsidan (rekommenderat att använda Simple Signup för anmälan)
  • Namn, kår och nödkontakt.
  • Sprid anmälan via mail och facebook
 • Gör en lista över nödvändigt material
 • Lös transport för folk och material
 • Dela in ansvarsområden

Under arrangemanget

 • Ta med deltagarlista och checka av deltagare
 • Ta med ”energikick”

Efter arrangemanget

 • Skicka deltagarlista till kansliet! (De faktiska deltagarna – inte de preliminäranmälda) Namn och kår ska vara med
 • Utvärdera
  • Vad gick bra?
  • Vad gick mindre bra?
  • Vad kan man ändra till nästa gång?
 • Publicera foto på Facebook-sidan och skriv några rader om arrangemanget. (Se över huruvida deltagare inte bör vara med på fotot)