Proposition 1 Kursbidragspolicy för Västmanlands Scoutdistrikt