Attraktiv Scoutkår

Scouterna erbjuder metoden Attraktiv scoutkår för att utveckla, förbättra och inspirera scoutkårerna.

Kontakta regionskansliet, Måns Rangmar mans.rangmar@scouterna.se för att boka en workshop!