Anmälan till Vårlägret

Scoutkåren anmäler antal deltagare på detta formulär.

Specialkost, sjukvårdsinformation m.m. som lägerledningen behöver veta skickas med post till adress enligt lägret hemsida alternativt scannas och mailas till anmalan.varlager@vastmanlandscout.se

Lägeravgiften betalas på faktura från Distriktet.


  • Deltagarantal

    Ange antal deltagare per grupp. Ange 0 om det inte är några deltagare.
  • Medföljande föräldrar som inte är ledare
  • Bussresa

    Ange antal personer som ska åka med distriktets buss. Kåren skall ha en kontaktperson på bussen med namnlista på resenärer.
  • Information till lägerledningen

    Ange antal deltagare med specialkost, sjukdomar eller annan personlig information som lägerledningen behöver veta. Kopiera eller scanna de berörda anmälningarna och skicka till adress enligt lägerbrev.