Utmanare och Rover

Verksamhetsplan

Västmanlands scoutdistrikt kommer under verksamhetsåret

  • att verka för att distriktets har ett Utmanar-AU som formulerar och genomför en egen verksamhetsplan
  • att verka för att antalet Utmanarscouter ökar
  • att verka för att Utmanarscouterna deltar på distrikts-, regions och riksarrangemang
  • att verka för att det i alla Utmanarscoutlag finns en ledare
  • att erbjuda ett Utmanarlag för de kårer som inte har ett eget
  • att stödja ett gemensamt Roverlag i distriktet
  • att det arrangeras en hajk för rover/ledare
  • att det arrangeras en broaktivitet för 3-års äventyrare