Tips till Kårutbildare

Kårutbildarens uppdrag finns inte reglerat i stadgarna, men det finns en hel del information att hämta i kårhandboken. Att Kårutbildaren inte är nämnd i stadgarna innebär inte att uppdraget är oviktigt. Inget kunde vara mer fel, uppdraget är ett av de viktigaste i kåren eftersom uppgiften är att se till att ledarna i kåren har den utbildning de behöver för sitt uppdrag. Varje ledare skall få möjlighet att utveckla sin kompetens!

Kårutbildaren bör se till att kåren har en utbildningspolicy där det tydligt framgår vad man förväntar sig av en ledare på avdelning och i andra funktioner. Frågor att beröra kan t.ex. vara när man skall ”kräva” att en ledare går Trygga Möten och Leda scouting, vilka utbildningar som kåren bekostar, med hur mycket och eventuellt hur ofta (om det behövs en sådan begränsning, i idealfallet gör det ju inte det…)

En viktig uppgift är också att se till att det dokumenteras i Scoutnet vilka utbildningar var och en av kårens ledare har gått. På så sätt kan Kårutbildaren stämma av att kåren följer sin utbildningspolicy och puffa på ledarna att gå rätt utbildning vid rätt tillfälle, ingen behöver på så sätt glömmas bort!

Kårutbildaren bör också se till att det hålls introduktion för de nya ledarna på kåren. Det behöver inte vara kårutbildaren själv som genomför själva introduktionen men ansvaret är det blir av och att allt viktigt kommer med.

Kårutbildaren bevakar vilka utbildningar som är på gång i eget om kringliggande distrikt, prenumerer på lämpliga nyshetbrev och håller kårens ledare informerade.

Att söka eller se till att det söks bidrag för utbildningar kan i vissa kårer vara Kårutbildaren uppgift. I andra kårer kan det vara kassören eller den enskilde ledaren som söker utbildningsbidrag.