Sensus Lathund

Samverkan med Sensus:

 

Detta är en lathund för hur du fyller i underlaget till närvarolistor samt kulturrapporter, som utgör det juridiska underlaget för att erhålla Folkbildningsbidrag för din organisation.

Vid anmälan av en STUDIE-CIRKEL:

  • Listan du fyller i heter ”föranmälan cirkel”. Den kan sändas via e-post eller hämtas på nätet. Fyll i uppgifterna om plats/lokal, mötestid, -och dina uppgifter som ledare i cirkeln.
  • Fyll i samtliga deltagares uppgifter – namn, adress och personnummer (obligatoriska uppgifter) gärna även e-post, telefon

När detta är klart, sänder/ postar alt. mailar/ du in listan/listorna till din kontakt på Sensus.

 

Se kontaktuppgifter längst bak.

 

Denne lägger då in uppgifterna i Sensus datasystem och skriver ut en närvarolista med allas namn. När Du (som är ledare/kontaktperson för kåren) får den per post/mail, fyller Du i närvaro och frånvaro per träff.

Möjlighet till E-lista finns. Då för du närvaro/frånvaro via dator/smartphone. Länk och inloggning kommer då per E-post.

 

Tillsammans med närvarolistan (häfta gärna ihop dessa) skickas även en arbetsplan (cirkelbeskrivning). Fyll i den enkelt och kortfattat , skickas sen ihop med närvarolistan till din kontakt på Sensus.

Vid terminens slut sänder Du in den ifyllda närvarolistan plus arbetsplan till Sensus. Kontrollera att du som huvudledare har signerat. Har denne varit borta någon träff måste även vikarierande ledaren signera listan.

Detta för att listan ska vara juridiskt giltig.

 

All folkbildande verksamhet kan rapporteras.

Detta gäller för studiecirkel:

 

  • Minst 3 personer (inklusive ledaren), max 12.
  • Minst 3 träffar (max 3 träffar/vecka)
  • Minst 9 studietimmar totalt (en studietimme är 45 minuter, max 480 studietimmar/år)
  • Max 4 studietimmar/träff

 

Om ni har annan folkbildandeverksamhet som inte rymmer inom ovan max/minimigräns kan den ändå rapporteras.  Exempelvis om det är en endagskurs på 8 timmar, eller där antalet är över 12 personer. Det enda som skiljer är att studietimmarna är hälften så mycket värda. Anmälan och rapportering sker på samma sätt som för cirkel.

 

Vid anmälan av KULTURPROGRAM :

 

  • En kultur-rapport skall användas vid kulturprogram om minst 30 minuter, såsom musik, föreläsning eller dylikt, inför publik/åhörare. Bifoga redan här/ i anmälan/ en affisch eller annons för arrangemanget, som visar på ett samarbete med Sensus. OBS: Sensus Logga eller namn skall stå med i text på annonsen/ affischen/hemsidan
  • Du får en förtryckt kulturrapport i retur. Antal besökande personer skall fyllas i på denna.
  • OBS: En Underskrift behövs även här, av dig som är kontaktperson.

Särskilt tillägg gällande Sensus lathund för Scouterna :

 

Hej! Scouterna har ett avtal med Sensus studieförbund där scouterna gör studiecirklar av sina grupper/ avdelningar och sina läger och hajker. Varje avdelning bildar en grupp, som är en studiecirkel. En studiecirkel rapporteras in som en närvarolista till Sensus.

Även läger och hajker räknas in. Varje studiecirkel har en ledare som ansvarar för listan.

 

(Det står inledningsvis hur man gör för att få sin närvarolista!)

 

När scouterna rapporterar sina listor till Sensus erhåller kåren folkbildningsstöd, främst gällande studiematerial, främst då programböckerna. Om man inte väljer stödet till böckerna, kan man välja att använda det till någon kostnad i cirkelns verksamhet. Detta väljer man själv och fattar beslut om i avdelningen/ inom Scoutkåren.

 

Viktigt att komma ihåg, är att alla cirklar och alla aktiviteter som registreras till Sensus, utgör ett underlag med ett antal samlade timmar i ”potten”.

Därför är det viktigt att ni som är ledare registrerar ALLT ni gör – hajker, läger, uppstarts-möten, föreläsningar, och självklart avdelningarnas möten – och rapporterar in detta till Sensus! Rapportera in all verksamhet efter vår-samt hösttermin.

 

Varje Kår har ett eget samverkansnummer hos Sensus i vår databas, så att vi kan se hur mycket studietimmar som kommer in. Ett folkbildningsbidrag delas ut motsvarande värdet på dessa studietimmar som Sensus fått in. (Summan står längre ner i denna del av lathunden)

 

Värdet räknas baserat årsvis. Denna pott kan fördelas antingen enskilt per avdelning eller så pratar hela Kåren ihop sig om hur man vill fördela. Man avgör om man vill ha Programböcker, eller om man vill ha ersatta kvitton för utlägg till andra omkostnader i verksamheten. Kontakta din Verksamhetsutvecklare på Sensus för att resonera om detta! Vi uppmuntrar till en kontaktperson per Scoutkår (förslagsvis ordförande men inte nödvändigtvis) som kommunicerar med Sensus verksamhetsutvecklare (VU) – se längre ner för vilken region din VU omfattar, som sedan delger informationen vidare till ledarna.

 

Medlemsunderlag/Deltagaruppgifter och ledaruppgifter: Lämpligt är att använda befintligt excelfil-utdrag från Scouternas eget scoutnet. Maila denna excelfil till er VU. Var tydlig med mellanslag och rubrik för varje grupp per avdelning som träffas regelbundet tillsammans och har möten (veckovis) så att Sensus gör en korrekt indelning.

 

En kontaktperson är att föredra för varje scoutkår. Ansvarig ser till att listorna är i ordning och sammankallar ledarna för påskrift och skickar / lämnar till kontaktpersonen på Sensus.

OBS: Då FLERA ledare finns för en patrull/ grupp, MÅSTE samtliga ledares personuppgifter finnas med på närvarolistan precis som ordinarie ledares uppgifter, samt signatur göras längst ner vid terminens slut! Även vikarierande ledare måste skriva under om ordinarie ledare varit borta vid något tillfälle. Annars måste Sensus motfakturera tillbaka ersättning från scoutkåren (dvs kräva del av folkbildningsstödet tillbaka i retur).

 

Arbetsplan. Denna skall bifogas listan (se tidigare beskrivning). Studieböcker kan vara arbetsplan. Terminsplanering kan vara ett bra underlag.

 

Ekonomi: En bok per deltagare i patrullen, dock max 10 böcker plus 1-2 två ledarböcker per patrull på två terminer.

 

PRISER (160815):

105kr spårarbok

105kr upptäckarbok

170kr äventyrsbok

190kr utmanarbok

190kr roverbok

255kr spår ledarbok

320kr äventyr ledarbok

340kr utmanar ledarbok

 

Krav: listor 2 terminer skall rapporteras per bokpaket. Allt detta förutsätter att kårerna rapporterar in all sin folkbildade verksamhet. Detta ger oss då möjlighet att hålla det generösa avtalet kring programböckerna.

 

Alternativ: Om scouternas patruller inte beställer programböcker utan bedriver och rapporterar annan folkbildande verksamhet blir stödet motsvarande 15 kr/studietimme för cirklarnas totala studietimmar, per avdelning (dvs per inrapporterad lista – OBS) vid insända kvitton på utlägg kopplade till verksamheten.

Kåren kan välja att ”samla” alla sina timmar ihop eller att varje avdelning ansvarar för sitt eget genererade verksamhetsstöd. För att utbetalning ska kunna göras krävs underlag på verksamhetskostnad. Vi behöver från Sensus att ni skickar kvitto/kopia på faktura/fakturan ställd direkt till Sensus.

Samråd med Sensus gäller först – inköp/beställning sedan.

 

Vid beställning av böcker:

Beställning av böcker kan göras först när närvarolistan är iordningställd och att man pratat ihop sig med sin VU på Sensus. Önskvärt är EN kontaktperson på Scoutkåren sköter detta med listor och beställningar.

1) Skicka in alla uppgifter som behövs för en komplett närvarolista. Dvs. deltagarnas och ledarnas uppgifter som enklast tas från Scouternas egen excelfil i scoutnet. Detta, samt övriga uppgifter kring cirkeln behövs (Kår, plats, datum, antal träffar vem som är ordinarie och vikarierande ledare).

2) VU på Sensus och Scouternas kontaktperson/ledaren kommer överens om hur beställningen görs.

 

Rätt VU på Sensus för rätt län:

Dalarna, Västmanland, Örebro/Närke, Södermanland, Värmland, Dalsland:

Kontakt Ulrika Wiborgh: region Sensus Mellansverige

070-4624939, ulrika.wiborgh@sensus.se

 

Ångermanland, Medelpad, Jämtland, Härjedalen, Hälsingland, Gästrikland, Uppland.

Kontakt Carina Nordin: region Sensus Uppsala-Härnösand

070-524 05 67, carina.nordin@sensus.se

 

Västerbotten, Norrbotten, Lappland:

Kontakt Per Bäckman: region Sensus Norra Norrland

090142764, per.backman@sensus.se

 

Känn dig fri att höra av dig till din Sensuskontakt om frågor och ”stort som smått”!

Kontakt

Ulrika Wiborgh, region Sensus Mellansverige
070-4624939
ulrika.wiborgh@sensus.se