Styrelsen

Distriktskårens styrelse utses av kårens stämma.

Distriktsstyrelsen garanterar att det alltid finns valbara personer till distriktskårens styrelse.

Soren_Johansson

Sören Johansson

Distriktsstyrelsens ordförande, Arrangemang och Läger
E-post: soren.johansson@vastmanlandscout.se
Mobil:
073-5758038

Medlem i Hallstahammars Scoutkår
Kontaktperson för Hallstahammar, Equmenia Hallsta, Hamre

Staffan_Persson

Staffan Persson

Distriktsstyrelsens vice ordförande, Kansli och Information
E-post: staffan.persson@vastmanlandscout.se
Mobil:
072-325 55 62

Medlem i S:t Olofs Scoutkår
Kontaktperson för kårer och verksamhet som inte är medlemmar i distriktet

Tobias_Skarhed

Tobias Skarhed

Distriktsstyrelsen, Utmanar och Roverscout
E-post: tobias.skarhed@vastmanlandscout.se
Telefon:
021-27404
Mobil:
076-0534 912

Medlem i Hökåsens Scoutkår
Kontaktperson för Arboga, Hökåsen, Malmaberg-Rudbeckius

Lars_Eric_Gustafsson

Lars-Eric Gustafsson

Distriktsstyrelsen, Kassör, Kansli och Distriktsledning
E-post: lars-eric.gustafsson@vastmanlandscout.se
Mobil:
070-2226632

Medlem i S:t Örjans Scoutkår
Kontaktperson för Köping, KFUM Lövudden