Valberedning

Scoutdistriktets valberedning har den mycket viktiga uppgiften att ta fram ett förslag till distriktets styrelse.

Styrelsen väljs på distriktets årsmöte, Distriktsstämman, på hösten före verksamhetsåret.

På distriktsstämman den 25 november 2015 bestämdes att:

Distriktes kårer delas upp i två delar (i bokstavsordning). Det är upp till varje kår att ha en person deltagande i valberedningen. Vartannat år är de den övre halvan som är ledamöter nästa år är det den nedre halvan. (se tabell) Sammankallande går i turordning efter listan.

Listan är i alfabetisk ordning, nya kårer läggs till på sin plats i alfabetet.

Kontakta distriktskansliet för information om sammankallande samt vilka personer respektive kår utser till valberedningen.

Valberedning jämna år (2016, 2018, 2020 etc)

 1. Ansgars (sammankallande 2016)
 2. Arboga
 3. Fagersta
 4. Hallstahammar
 5. Hamre
 6. Hökåsen
 7. Köping
 8. Malmaberg/Rudbeckius

Valberedning udda år (2017, 2019, 2021 etc)

 1. Norberg (sammankallande 2017)
 2. Sala
 3. Skultuna
 4. S:t Olof
 5. S:t Örjan
 6. Syrianska
 7. Västerås KFUM
 8. Västerås Sjö
 9. Åloppe