Styrelsemöten

Distriktsstyrelsen träffas varje månad utom juli.

Kontakta gärna ordforande@vastmanlandscout.se om det är något du vill ska tas upp på mötet.

Tid och plats är (om inget annat anges) kl. 18:30 på Distriktskansliet, Slånbärsgatan 11 i Västerås.

Kalender för Distriktsstyrelsen

Apr
5
tor
Distriktsstyrelsemöte @ Kansliet
Apr 5 kl. 18:30 – 22:00

Distriktsstyrelsemöte Torsdag 5 april kl. 18:30

Distriktsstyrelsens uppgift är att göra verklighet av den verksamhetsplan som kårerna beslutar om på distriktsstämman.

På mötena hanteras ärenden kring:

 • Rekrytering och PR
 • Utmanar- och Roverscout
 • Utbildning
 • Arrangemang och Läger
 • Kansli och Distriktsledning

Scouter, kårer och andra som vill att något ska tas upp mötet kontaktar ordforande@vastmanlandscout.se senast några dagar innan mötet.

Styrelseledamöter anmäler eventuell frånvaro till ordforande@vastmanlandscout.se

Apr
7
lör
Kårledningsträff @ Jollekappseglarna, Framnäs, Västerås
Apr 7 kl. 10:00 – 14:00

Kårledningsträff 7 april 10:00-14:00

Plats

Jollekappseglarnas lokal på Framnäs i Västerås.
Västerås Sjö är värdkår

Extra distriktsstämma

Beslut om Verksamhetsberättelse och Ekonomi för 2017
Mer info kommer!

Kårledningsträff

Agenda

 • Läget på kårerna
 • Utmanarscout
 • Utbildning
 • Vårläger
 • Sommarläger
 • Plus givetvis de som kommer upp från kårerna!

Skicka ett mail till ordforande@vastmanlandscout.se om något ska tas upp, fixas eller förberedas till mötet.

Anmälan

Anmälan till kansli@vastmanlandscout.se senast en vecka före träffen!
Skulle du missa anmälan så kom ändå – det enda som kan ta slut är kaffebrödet.

Välkomna
Distriktsstyrelsen

Maj
3
tor
Distriktsstyrelsemöte @ Kansliet
Maj 3 kl. 18:30 – 22:00

Distriktsstyrelsemöte Torsdag 3 maj kl. 18:30

Distriktsstyrelsens uppgift är att göra verklighet av den verksamhetsplan som kårerna beslutar om på distriktsstämman.

På mötena hanteras ärenden kring:

 • Rekrytering och PR
 • Utmanar- och Roverscout
 • Utbildning
 • Arrangemang och Läger
 • Kansli och Distriktsledning

Scouter, kårer och andra som vill att något ska tas upp mötet kontaktar ordforande@vastmanlandscout.se senast några dagar innan mötet.

Styrelseledamöter anmäler eventuell frånvaro till ordforande@vastmanlandscout.se

 

Jun
14
tor
Distriktsstyrelsemöte @ Kansliet
Jun 14 kl. 18:30 – 22:00

Distriktsstyrelsemöte Torsdag 14 juni kl. 18:30

Distriktsstyrelsens uppgift är att göra verklighet av den verksamhetsplan som kårerna beslutar om på distriktsstämman.

På mötena hanteras ärenden kring:

 • Rekrytering och PR
 • Utmanar- och Roverscout
 • Utbildning
 • Arrangemang och Läger
 • Kansli och Distriktsledning

Scouter, kårer och andra som vill att något ska tas upp mötet kontaktar ordforande@vastmanlandscout.se senast några dagar innan mötet.

Styrelseledamöter anmäler eventuell frånvaro till ordforande@vastmanlandscout.se

 

Jun
16
lör
Kårledningsträff @ Skultuna scoutkår
Jun 16 kl. 10:00 – 13:00

Kårledningsträff 16 juni 10:00-13:00

Plats

Skultuna scoutkår, Västanåvägen 3

Agenda

Preliminär agenda

 • Läget på kårerna
 • Arrangemang
 • Utbildning
 • Utmanarscout
 • Sommarläger
 • Rekrytering
 • med mera!

Skicka ett mail till ordforande@vastmanlandscout.se om något ska tas upp, fixas eller förberedas till mötet.

Anmälan

Anmälan till kansli@vastmanlandscout.se senast en vecka före träffen!
Skulle du missa anmälan så kom ändå – det enda som kan ta slut är kaffebrödet.

Välkomna
Distriktsstyrelsen

Aug
16
tor
Distriktsstyrelsemöte @ Kansliet
Aug 16 kl. 18:30 – 22:00

Distriktsstyrelsemöte Torsdag 16 augusti kl. 18:30

Distriktsstyrelsens uppgift är att göra verklighet av den verksamhetsplan som kårerna beslutar om på distriktsstämman.

På mötena hanteras ärenden kring:

 • Rekrytering och PR
 • Utmanar- och Roverscout
 • Utbildning
 • Arrangemang och Läger
 • Kansli och Distriktsledning

Scouter, kårer och andra som vill att något ska tas upp mötet kontaktar ordforande@vastmanlandscout.se senast några dagar innan mötet.

Styrelseledamöter anmäler eventuell frånvaro till ordforande@vastmanlandscout.se

 

Sep
6
tor
Distriktsstyrelsemöte @ Kansliet
Sep 6 kl. 18:30 – 22:00

Distriktsstyrelsemöte Torsdag 6 september kl. 18:30

Distriktsstyrelsens uppgift är att göra verklighet av den verksamhetsplan som kårerna beslutar om på distriktsstämman.

På mötena hanteras ärenden kring:

 • Rekrytering och PR
 • Utmanar- och Roverscout
 • Utbildning
 • Arrangemang och Läger
 • Kansli och Distriktsledning

Scouter, kårer och andra som vill att något ska tas upp mötet kontaktar ordforande@vastmanlandscout.se senast några dagar innan mötet.

Styrelseledamöter anmäler eventuell frånvaro till ordforande@vastmanlandscout.se

 

Sep
29
lör
Kårledningsträff @ Hallstahammars scoutkår
Sep 29 kl. 10:00 – 13:00

Kårledningsträff 29 september 10:00-13:00

Plats

Hallstahammar Scoutkår, Gråstensvägen 6

Agenda

Preliminär agenda

 • Läget på kårerna
 • Utbildning
 • Utmanarscout
 • Höstens arrangemang
 • Demokratijamboree 2018
 • Rekrytering
 • med mera!

Skicka ett mail till ordforande@vastmanlandscout.se om något ska tas upp, fixas eller förberedas till mötet.
Välkomna Distriktsstyrelsen

Okt
4
tor
Distriktsstyrelsemöte @ Kansliet
Okt 4 kl. 18:30 – 22:00

Distriktsstyrelsemöte Torsdag 4 oktober kl. 18:30

Distriktsstyrelsens uppgift är att göra verklighet av den verksamhetsplan som kårerna beslutar om på distriktsstämman.

På mötena hanteras ärenden kring:

 • Rekrytering och PR
 • Utmanar- och Roverscout
 • Utbildning
 • Arrangemang och Läger
 • Kansli och Distriktsledning

Scouter, kårer och andra som vill att något ska tas upp mötet kontaktar ordforande@vastmanlandscout.se senast några dagar innan mötet.

Styrelseledamöter anmäler eventuell frånvaro till ordforande@vastmanlandscout.se

 

Nov
8
tor
Distriktsstyrelsemöte @ Kansliet
Nov 8 kl. 18:30 – 22:00

Distriktsstyrelsemöte Torsdag 8 november kl. 18:30

Distriktsstyrelsens uppgift är att göra verklighet av den verksamhetsplan som kårerna beslutar om på distriktsstämman.

På mötena hanteras ärenden kring:

 • Rekrytering och PR
 • Utmanar- och Roverscout
 • Utbildning
 • Arrangemang och Läger
 • Kansli och Distriktsledning

Scouter, kårer och andra som vill att något ska tas upp mötet kontaktar ordforande@vastmanlandscout.se senast några dagar innan mötet.

Styrelseledamöter anmäler eventuell frånvaro till ordforande@vastmanlandscout.se