Scoutkårens rättigheter

Scouterna byggde om sin organisationen under 2012. De distrikt som tillhörde SSF förändrades kan från och med 2013 ha medlemmar från alla förbund.

Västmanlands Läns Scoutdistrikts ombildades, döptes om till Västmanlands Scoutdistrikt och fick medlemmar från KFUK/KFUM, equmenia och SALT.

Medlemskap i distriktet är frivilligt för scoutkårer som tillhör equmenia, SALT och NSF.

Medlemskap

Kåren är medlem i distriktet, alt. A

Scoutkår som är medlem och betalar medlemsavgift.
Gäller automatiskt alla f.d. SSF-kårer samt KFUK/KFUM och FA i Västmanland.

Kåren är på väg att bli medlem i distriktet, alt. B

Scoutkår som vill vara med i distriktet till dess att de formellt är medlemmar och betalar medlemsavgift samt de scoutkårer som inte meddelat att de inte vill vara medlemmar.

Kåren vill inte vara med i distriktet, alt. C

Scoutkårer som meddelat att de inte vill vara medlemmar i distriktet.

Rättigheter/Skyldigheter

 

       A           B          C
Betalar medlemsavgift Ja Nej Nej
Distriktsstämma/årsmöten Rösträtt Förslagsrätt Närvarorätt
Valbar till distriktsstyrelsen Ledamot Adjungerad Nej
Får Distriktsstyrelseprotokoll Ja Ja Nej
Får delta i distriktets arrangemang Ja Ja Ja
Får delta i distriktets utbildningar Ja Ja Ja
Subventionerad utbildning Ja Nej Nej
Får Kårpost Ja Ja Nej
Adress på distriktets hemsida Komplett Länk Info
e-postadress via @vastmanlandscout.se Ja Ja Nej
Kanslistöd Ja Nej Nej
Stöd vid rekrytering Ja Ja Nej
Kårledningsträffar Ja Ja Ja
Delegatsamverkan inför Scoutstämman Ja Nej Nej