LÖK Västerås Stad

Föreningslivet, ideella organisationer, frivilliga krafter och ekonomiska verksamheter som drivs utifrån mål och engagemang för en viss fråga, kallas tillsammans för civilsamhället.

Västerås stad arbetar på en Lokal Överenskommelse mellan staden/kommunen och civilsamhället/föreningarna.

Västmanlands Scoutdistrikt och ett antal kårer tar aktiv del i framtagning och hantering av överenskommelsen.

Remiss december 2014

Utskickade dokument:

Följebrev remiss LÖK

LÖKen handlingsplan

LÖKen överenskommelse

Remissvar önskas till kommunen senast 31 mars 2014.
Kårer kan kontakta kommunen direkt (stadsledningskontoret@vasteras.se) eller gå via distriktsstyrelsen.

Projektets hemsida

www.vasteras.se/politikdemokrati/projektivasterasstad/Sidor/samverkanmedcivilsamhallet

Kontaktperson

irja.holtter@vasteras.se

Dokument