Kårledningsträffar

Kårledningsträffarna är möten för kårstyrelser och distriktsstyrelsen för utbyte av information, samarbeten och en del beslut.
Träffarna genomförs normalt 4-5 ggr per år.

Anteckningar

Kårledningsträff_Anteckningar_2018-06-16

Kårledningsträff_Anteckningar_2018-04-07

Kårledningsträff_Anteckningar_2018-02-17

Kårledningsträff_Anteckningar_2017-11-25

Kårledningsträff_Anteckningar_2017-09-30

Kårledningsträff_Anteckningar_2017-06-17

Kårledningsträff_Anteckningar_2017-04-01

Kårledningsträff_Anteckningar_2017-02-18

Kårledningsträff_Anteckningar_2016-11-26

Kårledningsträff_Anteckningar_2016-09-24

Kårledningsträff_Anteckningar_2016-06-18

Kårledningsträff_Anteckningar_2016-04-16

Scouterna idag 2016-04-09

Kårledningsträff_Anteckningar_2016-02-13

Kårledningsträff_Anteckningar_2015-11-22

Kårledningsträff_Anteckningar_2015-09-27

Kårledningsträff_Anteckningar_2015-06-14

Kårledningsträff_Anteckningar_2015-04-19

Kårledningsträff_Anteckningar_2015-02-15

Workshop Strategiimplementering Västmanland

Kårledningsträff_Anteckningar_2014-12-06

Karledningstraff_Anteckningar_2014-06-15

Kårledningsträff_Anteckningar_2014-04-06

Kårledningsträff_Anteckningar_2014-02-16

Kårledningsträff_Anteckningar_2013-11-17

Kårledningsträff_Anteckningar_2013-09-29

Karledningsträff_Anteckningar_2013-06-16

Karledningstraff_Anteckningar_2013-04-21

Kårledningsträff_Anteckningar_2013-02-17

Kårledningsträff_2012-09-22_anteckningar

Kårledningsträff 2012-04-21

Kårledningsträff 2009-11-15

Kårledningsträff 2008-04-24

Kårledningsträff 2008-02-20