Distriktsstämmor

Distriktets årsmöte kallas Distriktsstämma och under hösten varje år.

Från och med 2013 genomförs en extra distriktsstämma på våren där föregående års ekonomi hanteras.

2016

2016- Ordinarie stämma (Verksamhet och val inför 2017)

2016- Extra stämma (Ekonomi för 2015)

2015

2015-11-22 Ordinarie stämma (Verksamhet och val inför 2016)

2015-04-19 Extra stämma (Ekonomi för 2014)

2014

2014-10-26 Ordinarie stämma (Verksamhet och val inför 2015)

2014-04-06 Extra stämma (Ekonomi för 2013)

2013

2013-10-19 Ordinarie stämma (Verksamhet och val inför 2014)

2013-04-21 Extra stämma (Ekonomi för 2012)

2012

2012-10-20 Ordinarie stämma (Verksamhet och val inför 2013, ekonomi för 2011)